Ograniczenia plików

» Maksymalna ilość załączników: 2
» Maksymalna wielkość załączników: 10 MB
» Dopuszczalne rozszerzenia plików:

.gif, .jpg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf, .ovpn

Zamknij okno