Prawidłowy plik konfiguracyjny dla OpenVPN

Ze względu na to, że dostawaliście dostępy w różnych okresach czasu macie skonfigurowany dostęp w różny sposób. Niektórym pewne rzeczy nie działają. Jak to naprawić?

  1. Kliknij prawym guzikiem myszy ikonę OpenVPN i wybierz opcję "edytuj konfigurację"
  2. Interesuje nas część pliku od linii "client" do linii "<ca>" - reszty nie ruszamy
  3. Powinny tam być tylko poniższe linie, pozostałe możecie usunąć:

client
dev tun
proto udp
remote 194.181.xxx.xxxx xxxxx (adres ukryty)
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
auth SHA512
cipher AES-256-CBC
verb 3
<ca>
...

Po zakończeniu zmian, zapisujecie plik, zamykacie notatnik i restartujecie połączenie.

Jeśli coś się nie uda piszecie do mnie na Teams, bądźcie gotowi do udostępnienia pulpitu.

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
5
Kategoria:
Ocena :